melkschaap

Historie van Fries Melkschaap

Het schaap werd ongeveer 11.000 jaar geleden als één van de eerste diersoorten gedomesticeerd in het Midden-Oosten. Daarna zijn geleidelijk in de loop der eeuwen wereldwijd enkele duizenden verschillende rassen ontstaan. In de bronstijd (2000 – 800 v.Chr.) kwamen voor het eerst schapen in West-Europa voor en in die periode liepen heideschapen rond op de heidevelden in ons land. Rond 600 voor Christus werden de kuststreken bewoonbaar en in dat landschap ontstond door selectie een groter schaap, dat de basis vormde voor de kust- en polderschapen, die voorkwamen langs de kust van de Noord- en Oostzee, van Frankrijk tot Polen. Uit die vroegere kust- en polderschapen zijn door selectie melkschapen ontstaan en later door selectie en kruising de Texelaar.

Ongeveer honderd jaar geleden startte een gerichte schapenfokkerij en in 1907 werd het eerste schapenstamboek in ons land, het ‘Friesch Lincoln Schapenstamboek, opgericht maar dit stamboek is in 1954 opgeheven. Het nu nog bestaande oudste schapenstamboek in ons land is het ‘Friesch Melkschapen Stamboek’, opgericht op 17 september 1908.

Meer informatie over melkschapen vindt u hier: http://www.melkschapen.nl/

Ontwerp:Ace grafische vormgeving